ಅಮ್ಮಂದಿರ ಹನಿ -6

ಅಮ್ಮನ ದಿನ
ಕಳೆಯಿತು; ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದ
ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಗಳು
ಕಳೆಗುಂದಿತು;
ಮಗ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ
ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ
ತಲುಪಿಸಬೇಕು….

ಹುಸೇನಿ~

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: