ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು (ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ) – II

ರೇಖೆ -೬

ಗಗನದಿ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಏಣಿ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋರಟ ನಾನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ…!

ರೇಖೆ -೭

ತಪ್ಪಿನ ವಿರುದ್ದ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವುದು ಧಿಕ್ಕಾರವಾದರೆ ನಾನು ಧಿಕ್ಕಾರಿಗಳ ಹಿಂಬಾಲಕ..

ರೇಖೆ -೮

ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದುಃಖಿತರಾಗುವ ಬದಲು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ಪಡುವ “ನಮ್ಮತನ”ವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ …

ರೇಖೆ -೯

ನಮ್ಮ “ಕಡಿಮೆ ತೂಕ”ದ ಮಾತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು “ಭಾರ” ಮಾಡಬಹುದು .. ಅಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋಣ…

ರೇಖೆ -೧೦

ಪರಿಚಿತರಾಗಲು, ಬೆರೆಯಲು, ಅರಿಯಲು, ಕೊನೆಗೆ ಅಗಲಲು ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜಗದ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ …

(ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೊ ಮೂಡಿನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳು… 🙂 )

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: