ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು - 23 · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 23

kaalgejje

೧)
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಖಾಲಿ
ಅವಕಾಶವೊಂದಿದೆ,
ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕವಿತೆಗಳೇ..
ಅವಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮಣಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು
ಉದುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯಂತೆ ಈ ತೀರದಲಿ,
ಹುಡುಕಬೇಕು ನಾನು..
೨)
ಆ ವಿಷ ವರ್ತುಲದಲಿ ಮತ್ತೆ
ಗೆದ್ದಿಲುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ,
ನಿನ್ನ ನೆರೆಳಿನ ನಿಶಾನಿಯಿನ್ನೂ
ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಇದೆ,
ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗಿರುವಂತೆ!
೩)
ನಿನ್ನೆಯ ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಗೆ
ಮೈಯೊಡ್ಡಿದೆ, ಎದೆಯಾಕಾಶ-
ದಲ್ಲೊಂದು ಗುಡುಗಿನ ಸದ್ದು.
ಹೂತಿಟ್ಟ ಕನಸು ಚೀರಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು!

೪)
ನಿನ್ನ ಅಬ್ಬರದ ಮಾತಿನ ನಡುವಿನ
ಕ್ಷಣದ ಮೌನವಷ್ಟನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡೆ.
ಅದೇನೋ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದವು..
ಮೌನದ ಭಾಷ್ಯ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರೋ ?

೫)
ಮಳೆಯಾಗು;
ನೆನೆದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ..
ಹನಿ ನೀರಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ
ಬಿರಿದ ಮಣ್ಣೊಳಗು,ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗೂ..

_ಹುಸೇನಿ

Leave a comment