ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ಹಗಲೇ ತಡಿ... · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ಹಗಲೇ ತಡಿ…

hagalu

ಹಗಲೇ ತಡಿ, ಬೊಗಸೆ ಬೆಳಕನ್ನು
ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ಬರುವ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವರು ನಾನು ಪರಮ ಸುಖಿ ಅಂತ
ಮಾತು ಶುರುವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ…

~ಹುಸೇನಿ

Leave a comment