ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು · ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು (ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ) – III

ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು (ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ) – III

ರೇಖೆ -೧೧
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬರೆಯುವ ‘ಪೆನ್ಸಿಲ್ ‘ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನೋವನ್ನು ಅಳಿಸೋ ‘ರಬ್ಬರ್’ ಆಗೋಣ..

ರೇಖೆ -೧೨
ಮಾತಿನೊಳಗಿನ ಮೌನವನ್ನೂ .. ನಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ನೋವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆತನ…

ರೇಖೆ -೧೩
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂರುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.. ಅದೆಂದೂ ವಾಪಾಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ .. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾದರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.. ಏನಂತೀರ ಗೆಳೆಯರೇ ?

ರೇಖೆ -೧೪
ಬದುಕು ಕಲಿಸಿದ ತಾಯಿಗಿಂತ “ಅವಳು” ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನಲಾರೆ…

ರೇಖೆ -೧೫
ಸೌಂದರ್ಯದ ಕನಸುಕಂಡು .. ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬೋಣ.. ಏನಂತೀರ?

Leave a comment