ನೆಲ ಸೇರಿತು!

ಇಂದು ಸಂಜೆಯೂ ನೀನು
ನೆನಪಾಗಿ, ಮನದೊಳಗಿನ ಮೂಕ ವೇದನೆಗೆ
ಮಾತು ಬರದಾಯಿತು!
ಮಂದಹಾಸವೊಂದು ಮೊಗದಲಿ ಮೂಡಿ
ನನ್ನನ್ನೇ ಅಣಕಿಸಿದಂತಾಯಿತು!

ಕಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ಕಣ್ಣೀರು
ಕೆನ್ನೆಯ ದಾಟಿ ನೆಲ ಸೇರಿತು!!

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: