ಕನ್ನಡಿ ಕವಿತೆಗಳು‬ · ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು

ಕನ್ನಡಿ ಕವಿತೆಗಳು‬

kannadi
೧)
ಈಗ ನಾ ನೋಡಿ ಬಂದ
ಕನ್ನಡಿಯ ಬಿಂಬ
ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದಾ ?

೨)
ಒಡೆದು ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ
ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ
ನನ್ನ ಹಲವು ಮುಖವಾಡಗಳು.

೩)
ನಗುಮೊಗವ ತೋರಿದ
ನೀನು, ಒಡಲಿನ
ತಪನೆಯ ಅಡಗಿಸಿದೆ..
ಕನ್ನಡಿಯೇ.. ನೀನು ಅರೆಪಾರಕ…?

೪)
ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು
ಅತಿ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದವಳು
ಈಗೀಗ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..

೫)
ಜಗವರಿತವನಿಗೆ
ಸ್ವಂತ ಮುಖ ತೋರಿದ್ದು
ಕನ್ನಡಿ..

Leave a comment