ನ್ಯಾನೋ ಕಥೆಗಳು

ನ್ಯಾನೋ


ಅದೊಂದು ಬೃಹತ್ ದೇಶಭಕ್ತರ ಸಂಗಮ. ದೇಶಭಕ್ತ ಚಿಂತಕರಿಂದ ದೇಶದ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಇತಿಹಾಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ಭಾಷಣಗಳು. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಆ ಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶೋತೃಗಳ ಮೈಮನ ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು. ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯದ ರೋಮಾಂಚನ.

ಆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತುಬಿದ್ದ ಅಮ್ಮನ ಸ್ತನಪಾನಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆಯೊಂದು ವಾರ್ತೆಯತ್ತು.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s