ನ್ಯಾನೋ ಕಥೆಗಳು

ನ್ಯಾನೋ

ಅದೊಂದು ಬೃಹತ್ ದೇಶಭಕ್ತರ ಸಂಗಮ. ದೇಶಭಕ್ತ ಚಿಂತಕರಿಂದ ದೇಶದ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಇತಿಹಾಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ಭಾಷಣಗಳು. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಆ ಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶೋತೃಗಳ ಮೈಮನ ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು. ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯದ ರೋಮಾಂಚನ.

ಆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತುಬಿದ್ದ ಅಮ್ಮನ ಸ್ತನಪಾನಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆಯೊಂದು ವಾರ್ತೆಯತ್ತು.