ರಂಝಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

ರಂಝಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು


ramzan

1)
ಬೀಜದೊಳಗೆ ಮರವಿಟ್ಟ,
ಹೂವೊಳಗೆ ಸುಗಂದವಿಟ್ಟ ದೊರೆಯೇ..
ಕಸುವು ಮರೆತ ಕಣ್ಣೊಳಗೊಂದಿಷ್ಟು
ಹನಿ ತುಂಬಿಸು,
ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ದಾರಿಯ
ಹುಡುಕಬೇಕು…
2)
ರಂಝಾನಿನ ರಾತ್ರಿ,
ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಚಾಚಿದ್ದೇನೆ ದೊರೆಯೇ..
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಾಗಿ
ಮಾಡಿಟ್ಟ ಪಾಪಗಳ ನೆನೆದು
ತುಂಬುವ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡು…
ಬಿರಿಯುವ ಹೃದಯವೊಂದನು ಕೊಡು..
3)
ದೊರೆಯೇ…
ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ
ನಿಂತ ಭೂಮಿ ಕುಸಿಯಲಿ,
ಆಕಾಶ ಕಳಚಿ ಬೀಳಲಿ,
ಕಸುವು ಮರೆತ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೂಗಬೇಕು…
4)
ರಂಝಾನಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡದ ಹಸಿವು,
ಮರಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಡದ
ಮೃತ್ಯು ಭಯ,
ಇವೆರಡೂ ನನ್ನನ್ನು
ಭಯಭೀತನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ ದೊರೆಯೇ..
ಹುಸೇನಿ ~

2 thoughts on “ರಂಝಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

  1. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಾಲುಗಳುಹೃದಯದಲ್ಲುಳಿಯುತ್ತವೆ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s