ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು ...

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು …


vijaya

 

Leave a comment

3 thoughts on “ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು …

  1. ತುಂಬ ಚನ್ನಾಗಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಕವನಗಳು.. ಇಂತಿ… ಭಾವಜೀವಿ..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s