3 comments on “ಮತ್ತೆ ನೀನಿಲ್ಲದ ಸಂಜೆ..

  1. ಬ್ಲಾಗ್ ಅಡ್ರಸ್ ಕೇಳ್ದಾಗ, ನನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಿ ಅಂದಿದ್ರಿ. ಈ ಪರಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s