ಜ್ಞಾನೋದಯ · ಜ್ಞಾನೋದಯ -3

ಜ್ಞಾನೋದಯ -3


ಯಾಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಈ ತರ್ಕ
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾರವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಬೀಜ
ಮೊಳಕೆಯೊಡಯಲೇಬೇಕಿತ್ತು. .

One thought on “ಜ್ಞಾನೋದಯ -3

  1. ವಾದ ಉಲ್ಟಾ ಆದರೂ, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ.
    ಬೀಜಕೂ ಅಸಲು ಇರಬೇಕು ಯೋಗ…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s