ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ಹಗಲೇ ತಡಿ... · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ಹಗಲೇ ತಡಿ…


hagalu

ಹಗಲೇ ತಡಿ, ಬೊಗಸೆ ಬೆಳಕನ್ನು
ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ಬರುವ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವರು ನಾನು ಪರಮ ಸುಖಿ ಅಂತ
ಮಾತು ಶುರುವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ…

~ಹುಸೇನಿ

Leave a comment

2 thoughts on “ಹಗಲೇ ತಡಿ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s