ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು - 23 · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 23


kaalgejje

೧)
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಖಾಲಿ
ಅವಕಾಶವೊಂದಿದೆ,
ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕವಿತೆಗಳೇ..
ಅವಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮಣಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು
ಉದುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯಂತೆ ಈ ತೀರದಲಿ,
ಹುಡುಕಬೇಕು ನಾನು..
೨)
ಆ ವಿಷ ವರ್ತುಲದಲಿ ಮತ್ತೆ
ಗೆದ್ದಿಲುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ,
ನಿನ್ನ ನೆರೆಳಿನ ನಿಶಾನಿಯಿನ್ನೂ
ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಇದೆ,
ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗಿರುವಂತೆ!
೩)
ನಿನ್ನೆಯ ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಗೆ
ಮೈಯೊಡ್ಡಿದೆ, ಎದೆಯಾಕಾಶ-
ದಲ್ಲೊಂದು ಗುಡುಗಿನ ಸದ್ದು.
ಹೂತಿಟ್ಟ ಕನಸು ಚೀರಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು!

೪)
ನಿನ್ನ ಅಬ್ಬರದ ಮಾತಿನ ನಡುವಿನ
ಕ್ಷಣದ ಮೌನವಷ್ಟನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡೆ.
ಅದೇನೋ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದವು..
ಮೌನದ ಭಾಷ್ಯ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರೋ ?

೫)
ಮಳೆಯಾಗು;
ನೆನೆದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ..
ಹನಿ ನೀರಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ
ಬಿರಿದ ಮಣ್ಣೊಳಗು,ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗೂ..

_ಹುಸೇನಿ

Leave a comment

2 thoughts on “ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s