ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು‬- 18 · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

‎ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು‬- 18


dark

೧)
ನನ್ನ ಇರುಳ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ
ಬೆಳಕಾಗಬೇಕಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ಮತ್ತಷ್ಟು ತಮವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ;
ಗಮ್ಯದ ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿ ಕನಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ .. !
೨)
ನಿನ್ನ ನೆನಹುಗಳು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ
ಒಡಲಾಳವನ್ನು ತೊಯ್ದರೂ
ವಿದಾಯದ ಮುನ್ನ
ಎದೆಯೊಳಗೆ ಮುಖ ಹುದುಗಿಸಿ
ನೀ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟ ನಿಟ್ಟುಸಿರ
ಕಾವು ಇನ್ನೂ ಆರಿಲ್ಲ..
೩)
ನಿನ್ನೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಆಗಸದಿಂದ
ಉದುರಿದ ಹನಿಗಳು
ಭೂತಾಯಿ ಒಡಲು ಸೇರಿ
ಆ ಬೀಜ ಮೊಳೆಕೆಯೊಡೆದಿದೆಯಂತೆ.
ನಾಳೆಯ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಂಗಳದ
ಚೆಂಡು-ಹೂವುಗಳು
ಬಿಕ್ಕಿದರೆ ನನ್ನ ದೂರದಿರು._ಹುಸೇನಿ

Leave a comment

One thought on “‎ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು‬- 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s