3 comments on “ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದ್ಯಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯದತ್ತ ಕೇರಳ

  1. ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ… 🙂
    ಮದ್ಯ ಅವರವರ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗದ್ದಿದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟದೇನಲ್ಲಾ…

    ಆದರೆ ಅದೇ ಮದ್ಯ ಮಾರಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಇಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ.. ಮತ್ತದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ…

    ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s