ಎದೆಗರ್ಭ · ದನಿಯಾಗದ ಹನಿಗಳು

ಎದೆಗರ್ಭ


ಬಂಜೆ ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಿದರು;
“ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಮಗು” ಅಂದವನೇ
ಅವಳ ಮಡಿಲ ಮೇಲೆ ಮಗುವಾದ,
ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ತಾಯ್ತನ
ಅವಳ ಎದೆಗರ್ಭವ ಹೊಕ್ಕಿತು…

Leave a comment

One thought on “ಎದೆಗರ್ಭ

  1. ವಾವ್.. ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಭಾವ..
    ಅವನಂತಹ ಸಂಗಾತಿ ದಕ್ಕಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಪಡೆದೀತು…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s