ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು

ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು (ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ) – IV


ರೇಖೆ -೧೬
ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾರ ನಿಜ, ಹಾಗೆಂದು ಈಜು ಬಾರದೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವುದು ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ …

ರೇಖೆ -೧೭
ಸಹನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ…

ರೇಖೆ -೧೮
ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೂರು ಮುಖ …! , ಮನಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಮುಖ ..

ರೇಖೆ -೧೯
ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋಣ… ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದರೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ..

ರೇಖೆ -೨೦
ಹೌದು.. ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಟ್ಟದ್ದು ನಿಜ.. ಸಿಂಹ ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ…

Leave a comment

6 thoughts on “ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು (ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ) – IV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s