6 comments on “ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು (ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ) – III

  1. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂರುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.. ಅದೆಂದೂ ವಾಪಾಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ .. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾದರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.. ಏನಂತೀರ ಗೆಳೆಯರೇ ? s sir tumba esttavad lines

    Like

  2. ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಧನ್ಯರು ತಾವು. ತಮಗಿದೋ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಪ್ರಣಾಮಗಳು

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s