ಒಂದು ಹನಿ · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಒಂದು ಹನಿ


A Tear In Your Eyes
ಮುಗಿಲಲಿ ಕಾಪಿಟ್ಟ
ಅಷ್ಟೂ
ಮೋಡ ಸುರಿ-
ಯಿತು.. ಮನ ತಣಿಯಲಿಲ್ಲ
ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು
ನನ್ನ
ಸಾಂತ್ವನಪಡಿಸಿತು..


ಒಂದು ಮಾತು

10 thoughts on “ಒಂದು ಹನಿ

  1. ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ “ಅಲ್ಲಲೇ ಕರಿಯ.. ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬ್ರಾಂದಿ ಕೊಡುವ ಕಿಕ್ ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೇನೋ” (ತಮಾಷೆಗಾಗಿ) ಹಾಗೆಯೇ ಮನ ನೊಂದಾಗ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಆ ಬೆರಳುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ.. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜಾರುವ ಆ ಕಿರು ಹನಿ ಎಷ್ಟೋ ಪುಟಗಳು ನೀಡದ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸಾಗರದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಹರಿವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲುಗಳಿಗಿದೆ. ಸೂಪರ್

    Like

  2. ವಾವ್ ಗೆಳೆಯ ನಾಲ್ಕೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಥನ ಬಿಡಿಸಿದುವ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ಶರಣು.

    http://badari-poems.blogspot.in

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s