10 comments on “ಒಂದು ಹನಿ

  1. ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ “ಅಲ್ಲಲೇ ಕರಿಯ.. ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬ್ರಾಂದಿ ಕೊಡುವ ಕಿಕ್ ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೇನೋ” (ತಮಾಷೆಗಾಗಿ) ಹಾಗೆಯೇ ಮನ ನೊಂದಾಗ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಆ ಬೆರಳುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ.. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜಾರುವ ಆ ಕಿರು ಹನಿ ಎಷ್ಟೋ ಪುಟಗಳು ನೀಡದ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸಾಗರದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಹರಿವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲುಗಳಿಗಿದೆ. ಸೂಪರ್

    Like

  2. ವಾವ್ ಗೆಳೆಯ ನಾಲ್ಕೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಥನ ಬಿಡಿಸಿದುವ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ಶರಣು.

    http://badari-poems.blogspot.in

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s