4 comments on “ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನ್ಯಾನೋ ಕತೆಗಳು

 1. ಧರ್ಮ
  ಅದೊಂದು ಊರು. ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಅಕ್ರಮ ಗೋವು ಸಾಗಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಾದು ಕುಳಿತು ಕೊನೆಗೊಂದು ಗೋವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಡಿದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಬೀಗಿದರು.
  ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಭ್ರೂಣಗಳ ಹತ್ಯೆಯಾಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವೂ.
  //////////// ………ashyda rupadalli innondu dharma & swayam sevakaranna apahasya madodu sari alla .dharmada tantege baebedi m.husen

  Like

 2. ZÉ£ÁßV §jÃwÃj ¸Àgï ,,,, ªÀÄÄ0zÀĪÀgÉAiÀÄ°….. NzÀ®Ä £Á«zÉÝÃªÉ !

  ²æêÀ®è¨sÀ gÁ . PÀÄ®PÀtÂð

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s