9 comments on “ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಸೌಮ್ಯಾ ..

  1. ಸೌಮ್ಯ ಮಾಡಿರೊದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ…..ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ WHATSAPP ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ..ಆದರೆ ಆ ತರ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ….ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಅದ್ಬತವಾಗಿದೆ…..ಮುಂದುವರಿಸಿ….

    Like

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s