ನ್ಯಾನೋ ಕಥೆಗಳು · ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಸೌಮ್ಯಾ ..

ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಸೌಮ್ಯಾ ..


ಸೌಮ್ಯ ಎನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು ನನ್ನ “ನೆನಪಿನ ಸಂಚಿ “ಯಿಂದ ಕದ್ದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ನ್ಯಾನೋ ಕತೆಗಳು ..

ದಿನಾಂಕ 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ -ಅನೇಕ – ಬೈ-ಟು ಕಾಫಿಯ 18 ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ:-

San-kategalu

ದಿನಾಂಕ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ -ಅನೇಕ – ಬೈ-ಟು ಕಾಫಿಯ 18 ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ‘ವೇದಿಕೆ’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ:-

My Nano-stories

ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಸೌಮ್ಯಾ ..
ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ……..!


Leave a Comment

9 thoughts on “ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಸೌಮ್ಯಾ ..

 1. it is really sad that many shameless people copy from the blogs. she should at least now appologise thru your blog. i am sure she is reading these comments too.

  Like

 2. its so sad …my frd am also took ur kavana i used in face book but am not out my name ,,,just i took…i know ur talent boy

  Like

 3. its so sad …my frd am also took ur kavana i used in face book but am not put my name ,,,just i took…i know ur talent boy……….nanu e kavanagalannu nane barediddu anta yelliyu saha helilla…..

  Like

 4. ಸೌಮ್ಯ ಮಾಡಿರೊದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ…..ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ WHATSAPP ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ..ಆದರೆ ಆ ತರ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ….ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಅದ್ಬತವಾಗಿದೆ…..ಮುಂದುವರಿಸಿ….

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s