11 comments on “ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನ್ಯಾನೋ ಕತೆಗಳು

  1. ಮೂರನೇ ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ತಾ೦ಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ.

    Like

    • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಮೋದ್ .. ಸಾವೆಂಬುದು ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ನಂಟು ಆಲ್ವಾ.. ? ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಮೋದ್ 🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s