6 comments on “ಮಗದಷ್ಟು ನ್ಯಾನೋ ಕತೆಗಳು

  1. ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಹುಷಃ ಈ ಕತೆಯ ಬುನಾದಿಯಾಗಿವೆ. ಹುಸೇನ್, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಓದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಸುತ್ತಾಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ. ಬರುತ್ತಲಿರಲಿ ಹೀಗೆ… ಮಗದಷ್ಟು ಮೊಗೆಯುತ್ತಿರಿ.

    Like

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s