5 comments on “ಜಗದ ವಿ’ಚಿತ್ರಗಳು

  1. ಒಂದೊಂದು ಕತೆಗಳೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ … ಜಗದ ವಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹನಿ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ

    Like

  2. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ… ಒಂದೊಂದು ಕತೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s