ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು - 2 · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 2


ನನ್ನ ಎಷ್ಟು
ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ..?ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ
ಪದಗಳು
ಸಾಲದೆ
ಆತ
ಮೌನವಾಗಿದ್ದ…

++++++++++

ನಿನಗೆ
ಅವಳು
ಕೊಟ್ಟ
ದುಬಾರಿಯಾದ
ಉಡುಗೊರೆ
ಯಾವುದು
………
ಕಣ್ಣೀರು!!

++++++

ನೀ
ಕೊಟ್ಟ
ನೋವನ್ನು
ನನ್ನ
ಒಡಲಾಳಕ್ಕೆ
ಇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಅದು
ಕವಿತೆಯಾಗಿ
ಆವಿಯಾಗುತಿದೆ..

+++++

ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ
ಸಿಕ್ಕ ಅವನು
ಕೇಳಿದ
ಹೇಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ಜೀವನ..
ನಸುನಗುತ್ತ ಆತ
ಉತ್ತರಿಸಿದ
ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ!

Leave a Comment

One thought on “ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s