ನ್ಯಾನೋ ಕಥೆಗಳು

ಅಮರ ಪ್ರೇಮ


ಆಕೆ ಆತನನ್ನು ತೊರೆದು ಶ್ರೀಮಂತನೋಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆತ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ. ‘ನಾನು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿರಲಾರೆ ಅಂತಿದ್ದೆ .. ಆದ್ರೆ ಆಗಲೂ ಬದುಕಿದ್ಯಾ? ಆಕೆ ಕುಟುಕಿದಳು. ‘ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ.. ನೀನು ಜೀವ ತೆಗೆದ ಶವವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಾದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ‘ ಆತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದ.


Leave a Comment

2 thoughts on “ಅಮರ ಪ್ರೇಮ

  1. ನಿಮ್ಮ ಕವಿತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತದ್ದು..
    ಆದರೆ, ನಾನು ಈಗಲೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ.. ಅವನ ಬೊಗಸೆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ.. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳಾಯಿತಾ..?? ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯಿತಾ..?? ನನ್ನ ಬಡತನವೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಯಿತಾ..?? 😥

    Like

  2. ನಿಮ್ಮ ಕವಿತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತದ್ದು..
    ಆದರೆ, ನಾನು ಈಗಲೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ.. ಅವನ ಬೊಗಸೆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ.. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳಾಯಿತಾ..?? ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯಿತಾ..?? ನನ್ನ ಬಡತನವೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಯಿತಾ..?? 😥

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s