ನ್ಯಾನೋ ಕಥೆಗಳು

ಜಂಭ


ಒಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯ – ಚಂದ್ರರು ಎದುರಾದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಉಪಮೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳಕೆಂದರೆ ಹಬ್ಬ.. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನೆದುರು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಿತು. ಅವರು ಕಾಯುವುದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಲ್ಲ.. ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಲು.. ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಕು ಹೇಳಿತು.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s