ಪ್ರಣಯದ ಉನ್ಮಾದತೆ

ಪ್ರಣಯದ ಗಂಧವಿತ್ತು..!


ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಹೊಳೆವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ
ಸೌಂದರ್ಯಕೆ ಮನಸೋತು,
ತಂಪನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬೀಸಿ ಬಂದ ಗಾಳಿಯಲೂ
ಪ್ರಣಯದ ಉನ್ಮಾದತೆಯಿತ್ತು..!!

3 thoughts on “ಪ್ರಣಯದ ಗಂಧವಿತ್ತು..!

  1. ವಯೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಭಾವ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹುಸ್ಸೇನ್ ಬಾಯ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಫಲಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿರಹದ ಘಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸುಳಿಯದಿರಲಿ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s