ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು..!

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು..!


ನನಗೆ ದೃಡ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
ಜೀವನದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಾದರೂ
ನೀ ನನ್ನ ನೆನೆಯುವೆ ಎಂದು..
ಸವೆದು ಹೋದ ಜೀವನದ ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ನಾನೂ ಜೊತೆಯಿರುವೆ.. ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ,
ನೀನು ಕಿತ್ತುಹೋದ ಹೃದಯದಿಂದ ಪುಟಿದು ಬಿದ್ದ
ನೆತ್ತರ ವಾಸನೆಯ ಸೂಸಿ…

ಮರಣ  ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಲು ಹೇಳು..!
ನಾವು ಮತ್ತೆ  ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು..!!

6 thoughts on “ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು..!

  1. ಏನೂ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ…. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತೊಮೆ ಬರಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ.

    Like

  2. ಅಬ್ಬಾ ಹುಸೇನಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ.. ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವನ್ನು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕವಿತೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೇ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆ ನನ್ನದು..:)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s