ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ದಾರಿ..!

ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ದಾರಿ..!


ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ
ಒಂದು ಹನಿಯೂ ಬೀಳಬಾರದೆಂಬ ಶ್ರಮದಲಿ..
ನಿನ್ನ ಸೇರುವ ದಾರಿ ನನಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು..!

One thought on “ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ದಾರಿ..!

  1. ಈ ರೀತಿಯ ಚುಟುಕು ಗುಟುಕನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರತಿಭೆ ನೀವುಗಳು. ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಬಿತವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲುಗಳು.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s