2 comments on “ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ..!

  1. ದ್ವಾರಕೀಶ್

    ಇಂದಿನಿನಾ ಸುಭಾಷಿತ
    ಇಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಮುಖವಾಡ ಕಿತ್ತು ಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಹತ್ತಿರನೂ ನೂರು ನೂರು ಜನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ.
    ದ್ವಾರಕೀಶ್

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s