ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ..! · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ..!


ಎಂದೂ ಕಾಯುವ ದಾರಿಯಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ನನ್ನ ಕಾಣದಿರಲು ನೆನೆಪಿಸಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ
ಅವಳು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು
ಮರೆತುಬಿಡು ಎಂದಾಗಿತ್ತು..!!

2 thoughts on “ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ..!

  1. ದ್ವಾರಕೀಶ್

    ಇಂದಿನಿನಾ ಸುಭಾಷಿತ
    ಇಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಮುಖವಾಡ ಕಿತ್ತು ಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಹತ್ತಿರನೂ ನೂರು ನೂರು ಜನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ.
    ದ್ವಾರಕೀಶ್

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s