ನೀನಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತು..! · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ನೀನಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತು..!              ನಿನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ನಾನೆಂದೂ ಮರುಗಲಾರೆ..
              ಆದರೆ…
              ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಮೂಡದ ಹೃದಯವ ನೀ ಕೊಡಬೇಕು..!

              ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ ನಾನೆಂದೂ ಕಾಯಲಾರೆ…
              ಆದರೆ…
              ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡದ ಕಣ್ಣ ನೀ ಕೊಡಬೇಕು..!

              ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನೆಂದೂ ಬರಲಾರೆ..
              ಆದರೆ…
              ನೀನಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ನೀ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು..!

One thought on “ನೀನಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತು..!

  1. ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ: “ನಿನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ನಾನೆಂದೂ ಮರುಗಲಾರೆ..ಆದರೆ…, ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಮೂಡದ ಹೃದಯವ ನೀ ಕೊಡಬೇಕು” ಈ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳೂ ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕೆಯಂತಿದೆ. ‘ನಿನ್ನ ಎಂದೂ ಯೋಚಿಸಿ ಮರುಗಲಾರೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ‘ಮೂಡುವ’ ಹೃದಯ ನೀ ಕೊಡು’ ಎಂದಾಗ ಅದು ಉನ್ನತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತದೆ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ “ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ ನಾನೆಂದೂ ಕಾಯಲಾರೆ… ಆದರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡದ ಕಣ್ಣ ನೀ ಕೊಡಬೇಕು…” ನ್ನು “ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ ನಾನೆಂದೂ ಕಾಯಲಾರೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡುವ ಕಣ್ಣ ನೀ ಕೊಡಬೇಕು” ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥಗರ್ಬಿತವಾಗುತ್ತ, ಹೇಳಿಕೆ ವಿರಹದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಲ್ಲವೇ…?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s