ಅಮ್ಮಾ.. · ಮನಸಿನ ಹಾ(ಪಾ)ಡು

ಅಮ್ಮಾ..


                  ಓ ಮಮಕಾರದ ಅಕ್ಷಯ ನಿಧಿಯೇ
                  ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ..!
                  ಓ ಸ್ನೇಹದ ಮೂರ್ತ ರೂಪವೇ
                  ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ..!

                  ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲು ನನ್ನ ಅಳುವಿಗೆ
                  ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿ..
                  ನನ್ನ ಹಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಂತು..
                  ಅತ್ತಾಗ ಕಣ್ಣೊರೆಸಿ , ನಕ್ಕಾಗ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ..
                  ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ, ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ
                  ಬೆಳೆಸಿದಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ…
                  ಓ ಜನನೀ.. ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ…!

                  ತೆವಳಿ ಬರಲು ಕೈ ನೀಡಿಡಳು..
                  ತೊದಲು ನುಡಿಯಲು ತಿದ್ದಿ ಹೇಳಿದಳು..
                  ಚಂದ ಮಾಮನ ತೋರಿಸಿ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು
                  ಹಸಿವ ನೀಗಿಸಿದಳು..
                  ತನ್ನ ಬಸಿರೊಳಗೂ ನನಗೆ ಉಸಿರಾದಳು..
                  ಓ ದಿವ್ಯ ಚೇತನವೇ.. ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ..!

                  ತನ್ನ ಬೇಸರವ ಮರೆತು ನನಗೆ
                  ಸಾಂತ್ವನವಾದಳು..
                  ನನ್ನ ಸಂತೋಷದಲಿ ನಗೆಯ ಕಂಡಳು..
                  ಗೆಲುವಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದಳು…
                  ಬದುಕಿದೆ ದಾರಿದೀಪವಾದಳು..
                  ಓ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯೇ.. ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ..!

                  ಪದಗಳು ಸಾಕಾಗದು ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಲು..
                  ಈ ಜನ್ಮವು ಸಾಕಾಗದು ನಿನ್ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲು..
                  ನವಮಾಸ ನೀ ಹೊತ್ತ ಈ ಜೀವ
                  ನಿನಗಷ್ಟೇ ಮೀಸಲು..
                  ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತ ಹೆತ್ತವಳು ನೀನು.
                  ನನ್ನ ಉಸಿರಿನ ಒಡತಿ ನೀನು.. .
                  ಅಮ್ಮಾ… ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ….!

4 thoughts on “ಅಮ್ಮಾ..

  1. Pingback: Amma – basu
  2. Pingback: Basu – basu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s